Страница 1 от 1

Натоварване от вятър по Еврокод

МнениеПубликувано на: 29 Яну 2016, 17:12
от proektsoft
Определянето на натоварването от вятър по Еврокод е дълга и сложна процедура, която изисква множество изчисления и отчитане на таблични данни. Сега целият този процес е автоматизиран като подпрограма за CalcPad. Разглежда се сграда с правоъгълно очертание в план, с двускатен покрив. Въвеждат се размерите на сградата и се избира базовата скорост на вятъра за съответния град. Като резултат, програмата определя натоварването върху всички зони от стените и покрива.

Wind_3D.png
Wind_3D.png (26.29 KiB) Прегледано 2266 пъти

Ако имаме метална конструкция, може да въведем разстоянията между рамките, противоветровите колони, водачите по фасадата и столиците. Тогава се получават и линейните товари по съответните елементи. Иначе се изчисляват само площните натоварвания върху стените и покрива. За площи между 1 и 10 м2 се интерполират коефициентите за външно налягане Cpe.

В зависимост от размерите на сградата, може да имаме или да липсват някои зоните A, B и C по фасадите. В записката са предвидени съответните разклонения и изчисленията се дават само за конкретния случай. Това е изключително мощна функция на CalcPad, която тук се явява особено полезна. В зависимост от стойността на дадена междинна променлива, решението продължава по едни или други формули. Освен това се показват или скриват различни части от записката, включително схеми и текстове. Това е нещо, което не може да направите лесно дори с програми като MathCAD и Excel.

Wind_0_Wall_1.png
Wind_0_Wall_1.png (6.65 KiB) Прегледано 2266 пъти
Wind_0_Wall_2.png
Wind_0_Wall_2.png (6.58 KiB) Прегледано 2266 пъти
Wind_0_Wall_3.png
Wind_0_Wall_3.png (5.49 KiB) Прегледано 2266 пъти

Отчитат се и коефициентите за вътрешно налягане Cpi. Определянето им е сложно, като трябва да се изчисляват проценти отвори по отделните стени и пр. Има доста несигурност, тъй като един отворен или счупен прозорец могат да променят картинката. Поради това, в програмата е подсказано да се използва Заб. 2 към Фиг.7.13 от БДС EN 1991-1-4. Където се препоръчва коефициентът да се вземе по-неблагоприятната стойност между -0.3 и 0.2. Тъй като за отделните елементи, ще бъдат неблагоприятни различни стойности, на практика записката трябва да се изчисли два пъти.

Ако покривът е с малък наклон, е възможно налягането в определени зони да сменя посоката си от и към натоварената повърхност. Програмата дава стойностите и за двата варианта. На практика обаче, конструкцията трябва да бъде натоварена с четири състояния от вятър, съответстващи на възможните комбинации от знаци за единия и другия скат.

Натоварванията са дадени и за двете направления - напречно и надлъжно на сградата. Пълното изследване на конструкцията за вятър, изисква да се отчетат множество товарни състояния. Веднъж за всяко направление и за всяка посока, ако сградата е несиметрична. След това, за всяко направление или посока имаме по четири състояния върху покрива и всичко това по два пъти, заради коефициентите Cpi. Максималният брой състояния за пространствено изследване на конструкцията става 2*2*4*2 = 32!!!

Записката и примерни резултати в html и pdf формат могат да бъдат изтеглени от следните линкове:

http://proektsoft-bg.com/CalcPad/Templa ... Wind_2.cpd
http://proektsoft-bg.com/CalcPad/Templa ... ind_2.html
http://proektsoft-bg.com/CalcPad/Templa ... Wind_2.pdf