Call us: +359 2 866 12 97
Register | Log in

lang lang

Speci Arm Expert

0.00 EUR

Speciarm Expert е малък и компактен модул за изчисляване на спецификацията на армировката под ZWCAD и AutoCAD. Програмата се свързва с CAD системата, автоматично сканира слоя с на надписи на армировки в чертежа и изчислява спецификацията по класове армировки и диаметри. Таблицата със спецификацията и спесъкът с позиции може автоматично да се изчертаят обратно в CAD системата или да се копират в системния буфер и да се вмъкнат в Word, Excel и др. Процесът е разделен на стъпки, като на всеки етап има подробни обяснение за необх­одимите действия на потребителя.