Call us: +359 2 866 12 97
Register | Log in

lang lang

Stair Expert

240.00 EUR

Stair Expert е софтуер за автоматизирано изчисляване, конструиране и изчертаване на стоманобетонни стълби съгласно изискванията на българските норми и Еврокод­.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Stair Expert.pdf

­Геометрични данни

Stair_Expert_sm.png Въвеждат се размерите на едно стълбищно рамо - дължина, ширина, височина, дебелина, брой стъпала и размерите на горната и долната площадка. Размерите могат да се променят и графично чрез специални манипулатори като ' динамичен блок'.

Изчисляване

Въведат се постоянните и временни натоварвания. Програмата определя огъващите моменти и необходимата армировка. Статическата схема са стълбата е гредова.

Конструиране и изчертаване

Генерира сe подробен чертеж на армировката с фигурна спецификация и количества. Чертежът се създава в собствената графична среда Design Expert CAD, но може да бъде записан като команден (script) файл за ZWCAD/AutoCAD или директно прехвърлен в ZWCAD или AutoCAD.