Call us: +359 2 866 12 97
Register | Log in

lang lang

Shear Wall Expert­

240.00 EUR

Shear Wall Expert е софтуер за автоматизирано конструиране и изчертаване на стоманобетонн­и шайби съгласно българските норми и Еврокод.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Shear Wall Expert.pdf

Напреч­ни сечения­

ShearWall_Expert_sm.png

­­Въвеждането става лесно с помощта на вградения редактор на напречни сечения. Сеченоето може да бъде със стандартна или произволна форма. Може да го вмъкнете и директно от чертеж на AutoCAD/ZWCAD. Посочват се точното разположение и диаметрите на армировъчните пръти и стремената. Начертаното сечение се проверява за съответствие с конструктивните изисквания по отношение на проценти на армиране, разстояния между прътите и стремената и др. Включени са и изискванията на сеизмичните норми НПССЗР и Еврокод 8 по избор. Веднъж създадено, всяко сечение се записва в библиотеката и може да бъде ползвано многократно.

Геометрични данни

Въвеждат се брой и височини на етажите, дължина и ширина на шайбата, дебелини на плочите, стъпка и диаметър на мрежата в табличен формат. Задават се напречните сечения на скритите колонки. Има възможност за бързо копиране на информацията от един етаж на друг. Може да се задава разместване на центъра на шайбата по височина.

Конструиране и изчертаване

На база на въведените данни автоматично се генерира чертеж на шайбата с подробни изгледи и разрези. Има богати възможности за настройки на мащаба, височината на буквите, конструктивните изиквания и др. Автоматично се изчисляват бройките и размерите на отделните позиции. Генерира се фигурна спецификация и количествена сметка за армировката, бетона и кофража. Готовият чертеж може да се запише като script файл или да се прехвърли директно към ZWCAD, AutoCAD или други програми.