Call us: +359 2 866 12 97
Register | Log in

lang lang

ZWCAD+ 2015 Professional

1404.00 EUR

ZWCAD+ е софтуер за CAD проектиране с аналогичен на AutoCAD интерфейс и команди, които не изисква допълнително обучение. В допълнение, ZWCAD+ предлага изключителна стабилност и ефективност при работа с тежки файлове, благодарение на новото и оптимизирано графично ядро. ZWCAD+ е икономичен на системни ресурси, което позволява да работите и на по-слаби компютри без да усещате дискомфорт. Ако пък разполагате с модерен хардуер ще можете да се насладите на ефективност без аналог сред конкурентните CAD системи. Базовите версии на ZWCAD+ са Standard и Professional, като последната разполага с пълният набор от функции и възможонсти от 2014 година. ZWCAD+ се поддържа и развива динамично като софтуер и всяка следваща година излиза набор от нови базови инструменти, функции и команди, даващи възможност да използвате приложението за чертане и проектиране на професионално ниво за всякакви цели.

­­­

Полезни трикове и съвети

Поддръжка на DWG/DWF/DXF 2013

­ ­

ZWCAD+ 2014 отваря и записва всякакви DWG,DWF и DXF чертежи до версия 2013. За проверка на съвместимостта проведохме над 50,000 теста с висока степен на трудност. Комуникацията между ZWCAD+ и други платформи никога не е била по-лесна.

Сравнете ZWCAD+ с AutoCAD и вижте дали ZWCAD+ може да удовлетвори вашите изисквания.


Виж сравнение

Работа с динамични блокове

С новата версия може да работите с динамични блокове във вашите чертежи. Динамичния блок представлява параметричен обект, който има функционалността на стотици обикновени блокове. Чертането, редактирането и управлението на чертежи е много по-бързо и лесно с динамични блокове.


Бърза и стабилна работа с големи чертежи

Новата технология за оптимизация на паметта позволява на ZWCAD+ да отваря всякакви чертежи при намалена консумация на памет с над 50%. Така може да работите с файлове с големина до 100 MB без да имате проблеми в продължение на дни.


Научи повече

Чрез иновации към по добър дизайн

Smart Mouse, Smart Peek и Smart Voice са иновативни технологии, разработени специално за ZWCAD. С командите SMARTVOICE, VOICEMAN and VOICESHOW може да записвате и прослушвате гласови коментари към чертежите. Това значително улеснява съгласуването, проверката и заснемането на проектите.
Научи повече

Лесно търсене и маркиране на обекти

SmartSelect e бърз и удобен начин да изберете обекти с определени характеристики. Select Similar е друга удобна команда за избиране на обекти подобни на вече избрания.

Съвестим интерфейс за програмиране на приложения

ZWCAD+ 2014 притежава съвместими с AutoCAD интерфейси за програмиране ZRX, ARX и .NET. Lisp процедурите могат да се стартират директно под ZWCAD+ с незначителни промени. С новата команда NETLOAD може да зареждате .NET приложения.

Сега разработчиците могат да адаптират техните приложения за ZWCAD+ 10 пъти по-бързо. Новите възможности за програмиране позволиха разработването на ZWCAD+ Mechanical - софтуер за машинно проектиране под ZWCAD+ 2014.


Научи повече за ZWCAD+ Mechanical

Вземете чертежите на път

ZWCAD+ 2014 Syble позволява да запишете чертежите си в облака (Dropbox, Google Drive) и да имате достъп до тях от различни устройства. ZWCAD+ има и мобилна версия - ZWCAD Touch за таблети и мобилни телефони, с която може да отваряте чертежи и когато сте извън офиса.


Научи повече

Сравнение на ZWCADTM с AutoC­AD®­

­

ZWCAD+ 2014 AutoCAD 2014­
Std Pro Mech LT Full
­Compatibility & Collaboration
Dual-core utilization ­­
­.dwg for AutoCAD version 2.5 to 2014
DWF\DXF\DWT support
Lock/unlock drawings with password
eTransmit ­
Syble
­Interface­
Ribbon
CUI
Palettes
Design center
Menu and toolbar
Command line with autocomplete
Drawing tabs switching
Smart Peek
SmartMouse
­Annotate­
Dimensions
Quick Dimension
Associative dimensions
Leader & Qleader
Text and Mtext
Revcloud
Text in-place editing
Hatch/Gradient Hatch
Raster Image management
Image polygonal clip
Support image of ECW and JPEG2000
Spelling
Tables & Table styles
Field
SmartVoice
­Layer
Layer manager
Layer filter
Layer state manager
Layer translator
Layer previous
­Xref, Block and attribute
OLE
Images
Xrefs in-place editing
Multiple block inserting
Dynamic block
Dynamic block(BEDIT)
Block Attribute Manager?BATTMAN?
­3D
Full ACIS modeling & editing
ACIS viewing
3D Orbit
Rendering
Visual styles(Hide & Shade)
­Programming
ActiveX, including in-place editing
Full LISP support with vl-, vlr-, vla- and
vlax- support

Visual Basic for Applications (VBA)
.NET
Script recorder
DCL engine
COM API (AutoCAD COM)
Runtime Extension(ZRX/ARX)
Full Diesel expressions
MNU, MNS and MNL file support
­Printing
CTB & STB table files
Ploting
Publish
Export
Viewport (VPMAX)
MVSETUP
Shade plot
Layout printing with different viewports
­Others
Cycle select
Match property (cross drawings)
Group
File Comapre
Quick Select
Multiline and mutiline style
Region
Offset
Snap
Mutiple undo\redo
Parametric drawing
Express tools
Associative BOM
Super edit by clicking the object
Standardized and customizable title block
Part library and Shaft/Gear Generator
Annotaion Symbols
Jigsaw print
Mechanical Draw and Construction tools
Associative Detail View
­­­­

­Чертане на архитектурен план с ZWCAD 2012 ­

­Бързо построяване на покривни линии с ZWCAD

­­

Автоматично генериране на спецификации с PSTools за ZWCAD 2012

­

Изчертаване на полилиния по координати

­

­Построяване на изкоп с ZWCAD 2012

­

ZWCAD в помощ на енергийната ефективност ­

­

­Параметрично чертане с ZWCAD2011

­

­

PS T­ools­­­ за ZWCAD+ 2014

Добавете данни към Вашите ч­ертожни обекти­­­

PS Tools е безплатно приложение, което Ви позволява да въвеждате допълнителни данни към чертожните обекти в ZWCAD и да извличате тези данни автоматично във вид на най-различни спецификации, заедно с основните свойства­ на обектите: слой, цвят, тип линия, дължина, площ, обем, име на блок, атрибути и др. PS Tools превръща един обикновен чертеж в графична база данни, в която чертожните обекти добиват конкретен смисъл. Програмата е изключително гъвкава и може лесно да се приспособи към различни специалности и конкретно към Вашите индивидуални нужди (или на Вашата фирма). Форматът на данните и на спецификациите се определя изцяло от потребителя и може да се допълва и променя по всяко време. Работата с PS Tools е изключително лесна и може условно да се раздели на четири етапа:

  1. Дефиниране на шаблони, бутон , команда PSSETTINGS
  2. Въвеждане на данните, бутон , команда PSINPUT
  3. Надписване, бутон , команда PSLABELS
  4. Спецификации, бутон , команда PSBOM

Изтегли безплатно PSTools+ за ZWCAD+ 2014­­­­

Дефиниране на шаблони

Всеки шаблон е предназначен за определен тип обект. Да речем, че изготвяме архитектурен проект и искаме да въведем информация за помещенията, която да включва номер на апартамента, тип на помещението (кухня, дневна и др.) и материал на настилката. Накрая ще искаме да извадим автоматично спецификация на всички помещения, включваща горните данни, както и площ, околна повърхнина, и обем. Помещенията ще очертаваме като затворени полилинии, на които ще присвояваме данните, а височината на помещението ще въведем като thickness. С бутона (команда PSSETTINGS) извиквате диалога с настройки. Първо трябва да създадем шаблона, като натиснем бутона 'Нов' и попълним името 'Помещения', както е показано по-горе. След това трябва да въведем:

  • Потребителски данни. Може да създадем до 6 полета, като за всяко от тях посочим име (в случая 'Номер', 'Тип' и 'Настилка'.)
  • Съдържание на спецификацията. Избираме кои полета с данни или свойства на графичните обекти ще бъдат включени в таблицата със спецификацията.
  • Формат на надписите (етикет). Избираме, кои полета с данни да се изобразяват при надписване. Преди всяко от тях може да вмъкнем свободен текст, а след всяко - нов ред.

Въвеждане на данните

След като вече сте дефинирали шаблоните, може да ги използвате за въвеждане на данни. Изберете обектите и натиснете бутона (команда PSINPUT). В диалога 'PSTools Данни' изберете съответния шаблон, например 'Помещения', попълнете стойностите за съответните полета и натиснете 'ОК'. Всеки чертожен обект в ZWCAD има място предназначено за допълнителни данни от външни програми, което използваме за целта. Тези данни се записват в dwg файла и съответно се четат при отварянето му. Ако изберете опцията 'Етикети' данните се изписват в чертежа в момента на въвеждане.

Надписване

С командата PSLABELS, може автоматично да надпишете всички обекти от чертежа, на които има зададени данни. Съдържанието и формата на надписите се определя от настройките, които сте въвели за съответния шаблон. Надписът се добавя в текущия слой с текущия текстов стил и височина на буквите.

Спецификации

С командата PSBOM може да генерирате автоматично спецификации, които да включват зададените от Вас данни и избрани свойства на обектите. Може да пуснете табличката директно в чертежа или ако изберете опцията 'Excel' да генерирате *.csv файл, който да отворите с Excel или друга аналогична програма.

Може да специфицирате и всякакви обекти, на които не сте задавали данни. Достатъчно е в настройките на шаблона 'Default' да изберете какво да включва спецификацията и да изберете обектите. Така например може да извадите имената на блоковете и атрибутите. Или ако чертаете различни типове проводници, които разграничавате по цвета и типа на линията, може да изберете 'Цвят', 'Тип линия', 'Описание линия' и 'Дължина' и веднага да извадите спецификация на проводниците, без да задавате нищо.

Команди за бързо чертане

Скоростта на работа може да се увеличи няколко пъти, ако се създадат специални команди за отделните видове обекти, които да обединяват всички действия по създаването на обекта. ZWCAD притежава богати възможности за настройване и разширяване, без да купувате скъпи програми или да програмирате. С натискане на десен бутон върху лентата с бутони и пак десен бутон може да добавяте и редактирате бутони. В един бутон може да напишете последователност от няколко команди (menu macro) или кратки изрази на lisp. Все пак това изисква по-задълбочени познания и време, затова Проектсофт може да разработи такива команди за Вашата специфична дейност, както и да ви консултира относно ефективното прилагане на ZWCAD в конкретна област. Разбира се едно от първите неща, което трябва да се направи е всички стандартни символи да се подготвят като библиотека от блокове, които бързо да вмъквате в чертежите. Вмъкването с командата INSERT е доста бавно, затова често използваните блокове трябва да се организират в палитри с инструменти (Tool Palettes) или като ленти с бутони, за вмъкване с едно кликване.

Автоматична легенда

Изключително полезна команда, с която можете да съставите автоматично легенда на всички използвани символи. Символите трябва да са вмъкнати като блокове. Маркирайте чертежа и изберете командата PSLEGEND. Срещу всяко име на блок попълнете описанието. Може да сортирате елементите в легендата по блок, описание или определен от Вас пореден номер. Натиснете 'Чертай' и посочете точка за вмъкване на легендата. Въведените описания се запазват за по-нататък. При последващо генериране, тези описания ще бъдат попълнени автоматично.

Приложение

Поради своята гъвкавост PSTools може да намери приложение в най-различни области, най вече за генериране на спецификации. Проектсофт разработва и ефективни команди за чертане, с които може да ускорите значително вашата работа.

Архитектура

С PSTools може автоматично да извадите различни спецификации, като площи на помещенията, врати, прозорци и др. Проектсофт има разработени и палитри с инструменти за бързо вмъкване на всякакви архитектурни символи (коти, оси, север, врати, прозорци, обзавеждане, баня, хора, коли, озеленяване и др.). Добавени са бързи команди за чертане на стени и прозорци.

Стена 25 см. Автоматично включва съответния слой за стени. Чертае 250 мм широка мултилиния. Командата е

^C^C-LAYER S Стена25см;;MLINE S 250

Стена 12 см. Автоматично включва съответния слой за стени. Чертае 120 мм широка мултилиния. Командата е

^C^C-LAYER S Стена12см;;MLINE S 120

Прозорец. Автоматично включва слоя за прозорци. Въвеждат се ширина и височина в метри. Вмъква се прозореца и надписа с попълнените размери.Командата е

^C^C-LAYER S Прозорци;;PSWINDOW

Новата команда PSWINDOW е дефинирана във файла PSTools.lsp като кратък лисп

(defun C:PSWINDOW()<br> (setq L (getreal ' Дължина, m:'))<br> (setq H (getreal ' Височина, m:'))<br> (command '-insert' 'window' 'x' L 'z' H pause pause)<br> (setq CLay (getvar 'CLAYER'))<br> (setvar 'CLAYER' 'Текст')<br> (command '-insert' 'dims_window' 's' 1 pause pause (fix (* L 100)) (fix (* H 100)))<br> (setvar 'CLAYER' CLay)<br> )

Прозорецът е предварително изчертан като блок WINDOW с дължина 1000 мм. При вмъкването той се мащабира като му се задава ScaleX равно на ширината и ScaleZ равно на височината.

Така начертаните прозорци лесно може да се специфицират с PSTools. Изберете  настройки и в шаблона Default включете 'Име на блок', 'ScaleX' и 'ScaleZ'. Изберете командата за спецификация и маркирайте прозорците.

Можете да извадите спецификация на вратите и прозорците и от етикетите за надписване ширина/височина. Изберете настройки и в шаблона Default включете 'Име на блок' и 'Атрибути'. Изберете командата за спецификация и маркирайте надписите на прозорци и врати.

Блоковете за врати и прозорци имат вграден обект Wipeout, който автоматично скрива стените отдолу. Така чертането се ускорява допълнително, тъй като няма нужда ръчно да прекъсвате лините с командата trim, пък и после да ги съединявате ако решите да премахнете съответния отвор. Накрая по-лесно ще извадите от чертежа пълната площ на стените, от която да приспаднете площите на прозорците и вратите.

За да извадите площта на стените, първо ги маркирайте и въведете височините им като thickness. Изберете настройки и в шаблона Default включете 'Име на блок' и 'Атрибути'. Изберете командата за спецификация и маркирайте надписите на прозорци и врати.

Строителни конструкции

Може да използвате PSTools за да извадите бързо количествена сметка на бетона и кофража. Чертайте отделните видове обекти като полилинии в отделни слоеве (колони, шайби, плоча, отвори и др.). Задайте височините на отделните обекти като thickness. Ако искате може да създадете шаблони, в които допълнително да посочвате номер (К1, Гр.1), етаж, материал и др. Включете  към спецификацията да излизат и 'Височина', 'Дължина', 'Площ' и 'Обем'. Ако не правите специални шаблони за отделните обекти, а искате бързо да извадите количествата включете 'Слой' за да ги различавате. Изберете командата за спецификация и маркирайте обектите. Например за колоните на чертежа по-горе ще автоматично околната повърхнина и обема, както е показано вляво по-долу. Ако искате да получите подробна разбивка на кофража, може да копирате колоните, да ги разбиете на линии с explode и ще получите размера на всяка страна и табличката вдясно.

С програмата може да написвате и специфицирате армировка, детайли на стоманени конструкции (болтове, планки и др.). Все пак за чертане на армировки и стоманени конструкции е по-добре да ползвате безплатното приложение Design Expert Plug-in, което предлага много по-добри възможности.

ВиК

С PSTools може да чертаете тръби, на които да зададете например 'Даметър', 'Материал', 'Предназначение' (топла, студена) и др. След това ще може да ги надпишете автоматично и да извадите спецификация. С командата PSPLINE може да чертаете по стената на помещението тръба която да бъде паралелна на стената с дадено отстояние. Може да специфицирате и всички стандартни арматури, вмъкнати като блокове и да генерирате легенда за използваните символи.

ОВК и енергийна ефективност

Подобно на ВиК можете да чертаете инсталации и да ги специфицирате. Може да използвате PSTools за да извлечете от чертежа необходимите входни данни за топлотехнически изчисления и оценка на енергийната ефективност, като обем на помещенията, площи на подовете, таваните и стените, площи на прозорците и вратите. Тези данни могат да включват и дебелините, материалите и структурата на ограждащите елементи.

Електро

Може да чертаете кабелни скари и кабели като задавате допълнителни данни (№ на табло, токов кръг, сечение, материал, начин на полагане и др.). Може да вмъквате стандартни означения, които след това да специфицирате и да генерирате легенда за използваните символи.

Строителни фирми

PSTools може да се използва от строителните фирми за бързо и точно извличане или проверка на спецификации и количества от чертежите по всички специалности и за всякакви видове работи. С получените количества в Excel може бързо да се направи точно ценообразуване.

­

Версия 2015 на ZWCAD+ предлага много нови възможности. Можете да редактирате изцяло работната среда, въоръжена с напълно обновения Ribbon интерфейс и да я направите лесна и удобна за използване. Повече за пълната гама от нововъведения гледайте във видеото и прочетете под него за споменатите команди.

Интеграция с Google Earth

Command: GEIN

Вижте вашия проект в действителното му обкръжение, на мястото където ще бъде изпълнен. Вече може да го вмъкнете от Google Earth само с един клик.

Super Hatch

Command: SUPERHATCH

Освен със стандартните шаблони за щриховки, може да запълвате обекти и с растерни изображения, блокове или препратки към файлове xref. Създайте спираща дъха графика с новата команда.

Reference Manager

Command: REFMANAGER

С новия Reference Manager може лесно да управлявате всички външни препратки към вашия чертеж като шрифтове, изображения, dwg файлове и др. Той лесно се справя с липсващи или пренасочени пътища към файлове.

Sweep и Loft

\

Command: SWEEP
Command: LOFT

3D моделирането вече е по-лесно с новите команди Sweep и Loft. Така, може само с няколко кликвания да създавате сложна 3D геометрия.