Обадете се: +359 2 866 12 97
Регистрация | Вход

lang lang

PSCAD годишен абонамент

240.00 лв.

За PSCAD

PSCAD стоманобетонна плочаPSCAD е софтуер за цялостно проектиране на строителни конструкции, който обхваща всички етапи на работа в единен процес: изчертаване на кофражен план, моделиране и изчисляване на конструкцията, оразмеряване, конструиране и изчертаване на армировката. Осигурен е автоматичен преход на данните между отделните етапи.Така се спестява двойната работа за изчертаване отделно на кофражен план и на изчислителен модел и се съкращава времето за проектиране. Намаляват се и грешките от несъответствия. Генерира се точна и подробна количествена сметка за бетон, кофраж и стомана.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: PSCAD.pdf

За изчисляването на конструкцията се прилагат прости и надеждни модели, проверени в практиката. Мрежата от крайни елементи се генерира автоматично на базата на геометричния модел. Могат да се изчисляват и сложни и нерегулярни в план и височина конструкции чрез прилагане на пространствени модели с хоризонтална и вертикална компонента на сеизмичното въздействие.

PSCAD деформирана схема на плочаАвтоматично се генерира подробна изчислителна записка в текстов и графичен формат, която съдържа всички необходими проверки. Интерфейсът на програмата, документацията и записките с резултати са на български език. Всички използвани параметри и коефициенти са съобразени с българските национални приложения, като на много места в програмата може да се направи директна справка към вградените таблици от Еврокод.

Може да използвате програмата и по старите български норми, като въведете съответните коефициенти. Указания за това, може да намерите във файла: PSCAD_Normi.pdf

Програмата се предлага на достъпни за българските проектанти условия с годишен абонамент за техническа поддръжка.

Условия за ползване

За да може да ползвате PSCAD, трябва да имате закупен годишен абонамент. Обявената цена важи само за първата година и включва и техническа поддръжка. След първата година, може да подновите абонамента си с 50% отстъпка от първоначалната цена, като поръчате Техническа поддръжка за текущата година. Потребителите, които имат закупен постоянен лиценз, няма нужда да закупуват абонамент, а само 'техническа поддръжка'.

Техническата поддръжка включва:

  • Редовно обновяване на програмите поради нови версии на Windows, AutoCAD или ZWCAD, отстраняване на тенхнически проблеми, актуализиране на нормативната база или нови функции и подобрения в начина на работа;
  • Съдействие при инсталиране, преинсталиране и активиране на продукта;
  • Отстраняване на технически проблеми със съвместимостта с нови операционни системи, антивирусен и друг софтуер. 
  • Консултации и съдействие при прилагането на програмите за конкретни проекти. Те могат да са свързани с начина на въвеждане, коректното моделиране и тълкуване на резултатите или технически проблеми.

Най-добрият начин проблемът Ви да бъде разгледан внимателно и решен бързо е да изпратите имейл на:

support@proektsoft-bg.com

Имейлът трябва да съдържа информацията кой продукт ползвате и коя версия е, операционна система и версия на AutoCAD или ZWCAD, ако има отношение. Добавете подробно описание на проблема: къде, как и при какви обстоятелства се получава. Приложете снимки от екрана и входните файлове. Може да се свържете с нас и на телефоните в офиса за допълнително уточнение:

+359 2 8661297

Пакетни Цени

Пакет Включени продукти в пакета Цени
PSCAD поддръжка за 2017

PSCAD годишен абонамент

120.00 лв.

Други продукти в категорията