Обадете се: +359 2 866 12 97
Регистрация | Вход

lang lang

CADprofi HVAC & Piping

936.00 лв.
­

  CADprofi HVAC & Piping­

Параметрично CAD-приложение за проектиране на инсталации в сгради: отопление, вентилация, кл­иматизация, тръбопроводи и канали.

Модулът HVAC & Piping съдържа библиотека от обекти за проектиране на инсталации от всякакъв вид: ОВК (отопление, вентилация, климатизация), тръбопроводи, канали, водопровод и канализация, газ, медицински, противопожарна безопасност и хладилни инсталации, както и други видове технологични инсталации на сгради и промишлени съоръжения. Функции като чертане на планове и схеми, изометрии и сечения, позволяват на потребителя да използва едно софтуерно решение при изготвянето на комплексен проект.

  ­
 • Проектиране на всички видове сложни инсталации (отопление, ВиК, вода, газ, медицина, противопожарна безопасност, вентилация, климатизация, промишлена автоматизация и т.н.)
 • Улесняване на изготвянето на планове, напречни сечения, диаграми, изометрии и изгледи.
 • Автоматично изчертаване на тръби и въздуховоди.
 • Автоматично присъединяване на тръби и въздуховоди с избрани арматури.
 • Изчисляване на дължини на кабели и на повърхности на въздуховоди.
 • Бърза работа с символи и обекти с технологията 'едно кликване'.
 • Автоматично номериране.
 • Мениджър на потребителско съдържание (блокове, рамки на чертежи, символи и др.)
 • Автоматични спецификации на материалите. Могат да бъдат отпечатани или записани в множество формати, включително PDF, RFT (DOC), XLS, XML, CSV и т.н.
 • Автоматично генериране на легенди от символи.
 • Библиотека с изделия на водещи производители от много индустрии.
 • Метрични и британски мерни единици.
 • Он-лайн актуализации.

  CADprofi HVAC & Piping демо за две минути

Пакетни Цени

Пакет Включени продукти в пакета Цени
Cadprofi пълен

CADprofi Electrical
CADprofi HVAC & Piping
CADprofi Architectural
CADprofi Mechanical

1872.00 лв.