Обадете се: +359 2 866 12 97
Регистрация | Вход

lang lang

Beam Expert

360.00 лв.

Beam Expert е софтуер за статическо изчисляване, оразмеряване и изчертаване на стоманобетонни непрекъснати греди. Модулът притежава приятелски и лесен за използване интерфейс. Вградени са изискванията на българските норми и Еврокод.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Beam Expert.pdf

Входни данни

Beam_Expert_sm.png

В табличен вид се попълват размерите на сеченията, дължините на полетата, вида на опорите и размерите на колоните. Въвеждат се постоянните и временни товари.

Изчисляване

Гредата се изчислява с отчитане на различни схеми на разполагане на временните товари „пълно-празно”. В резултат се получават гранични диаграми на огъващите моменти, на напречните сили и на еластичните провисвания. След изчертаване на армировката се определят и нееластичните провисвания и широчината на пукнатините с отчитане на нелинейните свойства на бетона и реално вложената армировка.

Оразмеряване

Извършват се оразмерителни проверки за огъване и напречна сила за подробни сечения по дължина на всяко поле и се определят диаграмите на необходимите напречна и надлъжна армировка. Отчита се и допълнителната опънна сила в надлъжната армировка в следствие оразмеряването за напречна сила.

Конструиране и изчертаване

Автоматизирано се избират необходимите армировки като брой и диаметри чрез покриване на съответните диаграми. Генерира сe подробен чертеж на армировката с изглед и разрези, спецификация и количества. Чертежът се създава в собствената графична среда Design Expert CAD, но може да бъде записан като команден (script) файл за ZWCAD/AutoCAD или директно прехвърлен в ZWCAD или AutoCAD.

Документиране

Автоматично се генерира изчислителна записка, съдържаща подробни схеми и диаграми на входните данни и резултатите.

Пакетни Цени

Пакет Включени продукти в пакета Цени
Design Expert 3.2 Professional

Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Speci Arm Expert

1200.00 лв.

Design Expert 3.2 RC

Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Speci Arm Expert

1080.00 лв.

PSCAD 2.2 + Design Expert 3.2

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert
PSCAD

2304.00 лв.

ZWCAD + PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3

Speci Arm Expert
PSCAD
ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Punching Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD

2999.00 лв.

ZWCAD + Design Expert 3.3

ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert
Punching Expert

2083.20 лв.

PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3 Pro за второ работно място

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
PSCAD
Punching Expert

1382.40 лв.

Ъпгрейд от Design Expert 1.0 до Design Expert 3.x

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert

600.00 лв.

Design Expert 3.3 за второ раб. място

Steel E­xpert EC
Punching Expert
Beam Expert
Column Expert
Pad Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
RC Expert
Speci Arm Expert

720.00 лв.

Ъпгрейд от пакет Design Expert 2.x и PSCAD 1.x до пакет Design Expert 3.x и PSCAD 2.x

PSCAD
Punching Expert
PMM Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Pad Expert
Column Expert
Beam Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert

600.00 лв.

Други продукти в категорията