Обадете се: +359 2 866 12 97
Регистрация | Вход

lang lang

Column Expert

240.00 лв.

Column Expert е софтуер за оразмеряване, конструиране и изчертаване на стоманобетонни колони на сгради съгласно НПБСтБК и Еврокод 2.

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Column Expert.pdf

Напречни сечения

­Column_Expert_sm.png

­­Добавянето на ново сечение става лесно с помощта на вградения редактор на напречни сечения. Контурът на сечението може да бъде със стандартна или произволна форма. Може да го вмъкнете и директно от чертеж на AutoCAD/ZWCAD. Посочва се точното разположение и диаметрите на армировъчните пръти и стремената. Начертаното сечение се проверява за съответствие с конструктивните изисквания по отношение на проценти на армиране, разстояния между прътите и стремената и др. Включени са и изискванията на сеизмичните норми НПССЗР и Еврокод 8 по избор. Веднъж създадено, всяко сечение се записва в библиотеката и може да бъде ползвано многократно.

Геометрични данни

За всяка колона се въвеждат брой и височини на етажите, дебелини на плочите и височини на гредите в удобен табличен формат. Задават се напречните сечения. Има възможност за бързо копиране на информацията от една колона на друга. Може да се задава разместване на центъра на колоната по височина.

Оразмеряване

Въвеждат се и вертикалните сили в колоните. Програмата прави проверка на всички колони за условен центричен натиск с отчитане на случайния ексцентрицитет и ефектите от втори ред. Колоните, които не излизат, се оцветяват в червено и за тях може да увеличите сечението или армировката.

Конструиране и изчертаване

На база на въведената информация автоматизирано се генерира чертежът на колоните. Има богати възможности за настройки на вида и мащаба на чертежа, начина на конструиране, размера на надписите и др. Чертежът може да се оформи с подробни изгледи и разрези или във вид на таблица колони. Автоматично се изчисляват бройките и размерите на отделните позиции. Генерира се фигурна спецификация и количествена сметка за армировката, бетона и кофража. Готовият чертеж може да се запише като script файл или да се прехвърли директно към AutoCAD или ZWCAD.

Пакетни Цени

Пакет Включени продукти в пакета Цени
Design Expert 3.2 Professional

Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Speci Arm Expert

1200.00 лв.

Design Expert 3.2 RC

Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Speci Arm Expert

1080.00 лв.

PSCAD 2.2 + Design Expert 3.2

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert
PSCAD

2304.00 лв.

ZWCAD + PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3

Speci Arm Expert
PSCAD
ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Punching Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD

2999.00 лв.

ZWCAD + Design Expert 3.3

ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert
Punching Expert

2083.20 лв.

PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3 Pro за второ работно място

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
PSCAD
Punching Expert

1382.40 лв.

Ъпгрейд от Design Expert 1.0 до Design Expert 3.x

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert

600.00 лв.

Design Expert 3.3 за второ раб. място

Steel E­xpert EC
Punching Expert
Beam Expert
Column Expert
Pad Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
RC Expert
Speci Arm Expert

720.00 лв.

Ъпгрейд от пакет Design Expert 2.x и PSCAD 1.x до пакет Design Expert 3.x и PSCAD 2.x

PSCAD
Punching Expert
PMM Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Pad Expert
Column Expert
Beam Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert

600.00 лв.

Други продукти в категорията