Обадете се: +359 2 866 12 97
Регистрация | Вход

lang lang

Steel E­xpert EC

240.00 лв.

Steel Expert EC е софтуер за оразмеряване на елементите на стоманените конструкции за якост, местна и обща у­стойчивост­ по НПСК '87 и Еврокод 3.­

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: Steel Expert.pdf

Материали и напречни сечения

Класът на стоманата се избира от библиотека със стандартни материали, но може да се въвеждат и нестандартни характеристики. Напречните сечения могат да бъдат L, T, I, C, квадратни, правоъгълни или кръгли плътни или тръбни профили. Може да се въведат произволни размери на напречното сечение или да се избере стандартен профил от богата библиотека от български, руски и европейски профили. Програмата определя инерционните характеристики на сечението с отчитане на закръгления и скосявания. Проверките за якост може да се извършват и с отчитане на отвори в сечението. Въвеждат се брой, диаметър и разстояние между отворите, като програмата изчислява нетните инерционни характеристики на отслабеното сечение. Определя се класът на сечението.

Оразмеряване на якост

Има възможност за въвеждане на всички шест разрезни усилия в сечението, като за отделните частни случаи се въвежда само конкретното усилие, а другите се оставят равни на нула. За приложеното натоварване се изчисляват нормалните, тангенциалните и редуцираните напрежения за меродавните точки от сечението. При наличие на отвори се използват нетните инерционни характеристики. Проверката по Еврокод се извършва в еластичен стадий за сечения клас 3 и в пластичен стадий за сечения клас 1 и 2.Отчита се съвместното действие на всички въведени разрезни усилия.

Оразмеряване на обща и местна устойчивост

Определя се класът на сечението по Еврокод 3. Проверките за обща устойчивост се извършват за изкълчване по двете главни равнини и за равнинно огъване. Отчитат се и съчетани (огъвно-усуквателни) форми на загуба на устойчивост при сложно натоварване съгласно нормите. Въвеждат се дължината на елемента и коефициентите за изкълчване или разстоянията между укрепванията поотделно за всяка равнина. За огъване се въвеждат разстоянията между укрепванията на натиснатия пояс.

Пакетни Цени

Пакет Включени продукти в пакета Цени
Design Expert 3.2 Basic

Speci Arm Expert
Pad Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC

420.00 лв.

Design Expert 3.2 Steel

Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Steel E­xpert EC

240.00 лв.

PSCAD 2.2 + Design Expert 3.2

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert
PSCAD

2304.00 лв.

ZWCAD + PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3

Speci Arm Expert
PSCAD
ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Punching Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD

2999.00 лв.

ZWCAD + Design Expert 3.3

ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert
Punching Expert

2083.20 лв.

Design Expert 3.2 Professional

Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Speci Arm Expert

1200.00 лв.

PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3 Pro за второ работно място

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
PSCAD
Punching Expert

1382.40 лв.

Ъпгрейд от Design Expert 1.0 до Design Expert 3.x

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert

600.00 лв.

Design Expert 3.3 за второ раб. място

Steel E­xpert EC
Punching Expert
Beam Expert
Column Expert
Pad Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
RC Expert
Speci Arm Expert

720.00 лв.

Ъпгрейд от пакет Design Expert 2.x и PSCAD 1.x до пакет Design Expert 3.x и PSCAD 2.x

PSCAD
Punching Expert
PMM Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Pad Expert
Column Expert
Beam Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert

600.00 лв.

Други продукти в категорията