Обадете се: +359 2 866 12 97
Регистрация | Вход

lang lang

RC Expert

240.00 лв.

RC Expert е софтуер за оразмеряване­ на стом­анобетонни елементи с правоъгълни, Т и дво­йно Т се­чения по Еврокод 2 и българските Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.­

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: RC Expert.pdf

Огъване с осова сила

RC_Expert.png Оразмеряването обхваща всички случаи на огъване, нецентричен и центричен натиск и опън със симетрична и несиметрична армировка. Осовата сила може да бъде опънна (+) или натискова (-). При нецентричен натиск се отчитат моментите от II ред. Изкълчвателните дължини се въвеждат от потребителя. Ако има налична армировка в натисковата зона може да се отчете благоприятното и влияние при определяне на опънната армировка. Построява се и интеракционната диаграма 'осова сила - момент' за получената или зададената от потребителя армировка.

Напрeчна сила и усукване

Оразмеряването за напречна сила се извършва само със стремена (без огънати пръти). Въвеждат се диаметър и срезност на стремената и проекция (НПБСтБК) или ъгъл на наклона (EC2) на опасната пукнатина. Правят се проверки за достатъчност на бетонното сечение за напречна сила и усукващ момент едновременно и за необходимост от стремена. Отчита се влиянието на осовата сила N и съдействието на поясите при (двойно) T сечения. По EC2 се допускат и наклонени под ъгъл стремена.

При оразмеряване на усукване на (двойно) T сечения може да участват всички части на сечението (стебло и пояси). Общият усукващ момент се разпределя пропорционално на усуквателните коравини на отделните правоъгълници. Като резултат се получава надлъжна и напречна армировка отделно от изчислената за огъване и напречни сили.

Образуване на пукнатини и провисване

Програмата изчислява момента на пукнатинообразуване, широчината на пукнатините и провисването на проста или конзолна греда. Освен това се изчисляват кривината и нелинейната коравина за максималния момент и се построяв­а диаграмата момент-кривина.

­Въвеждат се дължината на гредата, нормативния товар или максималния момент и заложената горна и долна армировка. Избират се условията на експлоатация. Във версия 2.x изчисленията са разработени само по българските норми.

Пакетни Цени

Пакет Включени продукти в пакета Цени
Design Expert 3.2 Professional

Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Speci Arm Expert

1200.00 лв.

Design Expert 3.2 Basic

Speci Arm Expert
Pad Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC

420.00 лв.

Design Expert 3.2 RC

Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Speci Arm Expert

1080.00 лв.

ZWCAD + PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3

Speci Arm Expert
PSCAD
ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Punching Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD

2999.00 лв.

ZWCAD + Design Expert 3.3

ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert
Punching Expert

2083.20 лв.

PSCAD 2.2 + Design Expert 3.2

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert
PSCAD

2304.00 лв.

PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3 Pro за второ работно място

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
PSCAD
Punching Expert

1382.40 лв.

Ъпгрейд от Design Expert 1.0 до Design Expert 3.x

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert

600.00 лв.

Design Expert 3.3 за второ раб. място

Steel E­xpert EC
Punching Expert
Beam Expert
Column Expert
Pad Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
RC Expert
Speci Arm Expert

720.00 лв.

Ъпгрейд от пакет Design Expert 2.x и PSCAD 1.x до пакет Design Expert 3.x и PSCAD 2.x

PSCAD
Punching Expert
PMM Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Pad Expert
Column Expert
Beam Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert

600.00 лв.

Други продукти в категорията