Обадете се: +359 2 866 12 97
Регистрация | Вход

lang lang

PMM Expert

240.00 лв.

PMM Expert е софтуер за ор­азмеряване­ на стоманобетонни колони с произволна форма на напречното сечение за кос нецентричен натиск по Еврокод 2 и НПБСтБК

Подробни указания за работа с модула може да откриете в ръководство на потребителя: PMM Expert.pdf

Изчисляването се извършва с отчитането на точното разположение и диаметрите на армировъчните пръ­ти. Построяват се и интеракционните диаграми 'осова сила - момент' и 'момент - момент' за разглежданото сечение. След въвеждане на изкълчвателните дължини и необходимите коефициенти, се отчитат случайните ексцентрицитети и моментите от втори ред. Оразмеряването по Еврок­од се извършва с параболично-линейна работна диаграма на бетона. Положението на нулевата линия се определя чрез числени методи и се сравняват получените гранични усилия с тези от външното натоварване.Програмата е удобна за работа и има множество предимства:

 • запис и четене на данните от оразмеряването във файл;
 • пълна съвместимост с Windows XP до Windows8;
 • опростено въвеждане и лесно чертане на сеченията, проверка на конструктивните изисквания и др;
 • работа с множество сечения и товарни състояния в една сесия;
 • възможност за запис и многократно използване на начертаните сечения, избор на готови сечение от библиотека;
 • работи съвместно с Column Expert за изчертаване на колоните;
 • приятелски интерфейс на български език;
 • компактна и прегледна записка на български в HTML формат, която може да се редактира и разпечата навсякъде;
 • бързи, ефективни и устойчиви алгоритми, базирани на числени методи
 • копиране Ctrl+C и Ctrl+V на таблицата с натоварванията от други програми;
 • изход на данните към Word, Excel, ZWCAD, AutoCAD и др.

Пакетни Цени

Пакет Включени продукти в пакета Цени
Design Expert 3.2 Professional

Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Speci Arm Expert

1200.00 лв.

Design Expert 3.2 RC

Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Punching Expert
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Speci Arm Expert

1080.00 лв.

PSCAD 2.2 + Design Expert 3.2

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert
PSCAD

2304.00 лв.

ZWCAD + PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3

Speci Arm Expert
PSCAD
ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Punching Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD

2999.00 лв.

ZWCAD + Design Expert 3.3

ZWCAD+ 2015 Professional
Steel E­xpert EC
RC Expert
Beam Expert
Column Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Pad Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert
Punching Expert

2083.20 лв.

PSCAD 2.3 + Design Expert 3.3 Pro за второ работно място

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
PSCAD
Punching Expert

1382.40 лв.

Ъпгрейд от Design Expert 1.0 до Design Expert 3.x

Speci Arm Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Pad Expert
Punching Expert
Stair Expert
Shear Wall Expert­
PMM Expert
Column Expert
Beam Expert
Steel E­xpert EC
RC Expert

600.00 лв.

Design Expert 3.3 за второ раб. място

Steel E­xpert EC
Punching Expert
Beam Expert
Column Expert
Pad Expert
PMM Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
RC Expert
Speci Arm Expert

720.00 лв.

Ъпгрейд от пакет Design Expert 2.x и PSCAD 1.x до пакет Design Expert 3.x и PSCAD 2.x

PSCAD
Punching Expert
PMM Expert
RC Expert
Steel E­xpert EC
Pad Expert
Column Expert
Beam Expert
Shear Wall Expert­
Stair Expert
Plugin Стомана - AutoCAD/ZWCAD
Plugin Армировка - AutoCAD/ZWCAD
Speci Arm Expert

600.00 лв.

Други продукти в категорията