Обадете се: +359 2 866 12 97
Регистрация | Вход

lang lang

PSCAD

Статико-динамичен анализ и оразмеряване на строителни конструкции по Еврокод

Предимства

P

SCAD е български софтуерен п­родукт, разработен от Проектсофт ЕООД за цялостно проектиране на строителните конструкции на етажни сгради в съответствие с Еврокод и българските национални приложения.

­Програмата е лесна за използване и разучаване, с приятелски графичен потребителски интерфейс. Изчертаването на конструкцията се извършва с бързина и лекота, характерна за CAD системите. Включва комплексни функции, които обхващат всички етапи на проектирането.

Защо този продукт?

    • Изграждане на 3D параметричен модел на конструкцията чрез въвеждане на елементите на отделните етажни нива;
    • Автоматично генериране на монтажни и кофражни планове, изгледи и разрези към AutoCAD или ZWCAD;
    • Анализ на гредови и безгредови плочи, пространствен модел на сграда, равнинни рамки, фунд­аментни плочи/гредоскари по МКЕ
    • Автоматична връзка с модулите на Design Expert за оразмеряване, конструиране и изчертаване на ар­мировката.